Intrekking­formulier


Indien het de overeenkomst wilt ontbinden, vult u dan s.v.p. het formulier hieronder in en zendt dit terug aan:
 
 
 
Trainingsunterlagen24 GmbH
 
Directeuren (bedrijfsleiders): Sacha en Daniel Mathiebe
 
Ramstedter Str. 24
 
39326 Zielitz
 
Duitsland
 
 
 
E-mail: info@teamsportbedarf.nl
 
 
 
Fax: +49 39208 4951 13 (7 dagen/24 uur)
 
 
 
Ik/wij (*) ontbinden hierbij de overeenkomst afgesloten door mij/ons met betrekking tot de aankoop van de volgende goederen (*)/de volgende dienst (*):
 
 
 
Datum van de bestelling (*)/datum van ontvangst (*):
 
 
 
Naam/namen van de cliënt:
 
 
 
Datum:
 
 
 
(*) doorhalen wat niet verlangd wordt